Hoạt động hướng tới kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017.