Điều đọng mãi trong tôi là cách xử lý tình huống hết sức tế nhị, khéo léo của thầy T..